Input:

34/1953 Sb., Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství Garance

č. 34/1953 Sb., Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství
ZÁKON
ze dne 24. dubna 1953,
jímž některé osoby nabývají československého státního občanství.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Osoby německé národnosti, které pozbyly československého státního občanství podle dekretu č. 33/1945 Sb. a mají v den, kdy tento zákon nabude účinnosti, bydliště na území Československé republiky, stávají se československými občany, pokud