Input:

34/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948, platné do 14.10.1990 Archiv

č. 34/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se zřizuje Řád 25. února 1948, platné do 14.10.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1949,
jímž se zřizuje Řád 25. února 1948.
Se souhlasem presidenta republiky Československé nařizuje vláda podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb.:
§ 1.
(1)  Zřizuje se Řád 25. února 1948 pro občany, kteří se vynikající měrou zasloužili o dovršení vítězství lidové demokracie v únorových dnech roku 1948. Za stejné zásluhy může býti tento řád udělen i vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům.
(2)  Podrobné předpisy o Řádu 25. února 1948 obsahují připojené stanovy, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr vnitra v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Fierlinger v. r.
Nosek v. r.
 
Příloha k vládnímu nařízení č. 34/1949 Sb.
Stanovy Řádu 25. února 1948.
Čl. 1.
Řád 25. února 1948 (dále jen „řád”), je zřízen podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb., se souhlasem presidenta republiky Československé vládou republiky pro občany, kteří si získali vynikající zásluhy o dovršení vítězství lidové demokracie v Československé republice v únorových dnech roku 1948. Za stejné zásluhy může býti řád udělen i vojenským a podobným útvarům, skupinám osob a symbolům.
Čl. 2.
(1) Řád má tři stupně. Táž osoba může míti jen jeden stupeň řádu.
(2) Odznaky jednotlivých stupňů řádu jsou:
a)  Odznak prvního stupně řádu je pěticípá stříbrná hvězda. Vnitřek cípů je z rudého smaltu, mezi cípy hvězdy šlehají pozlacené plameny. Střed hvězdy vyplňuje kruhový terč, na jehož líci je zobrazena pravá ruka, třímající prapor a vavřínovou ratolest. Nad rukou je nápis „25. února 1948”. Na rubu hvězdy je disk s nápisem „VŮLE LIDU ZÁKONEM”