336/1993 Sb., Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a některé sociální dávky, platné do 30.9.1995

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 336/1993 Sb.
[zrušeno č. 117/1995 Sb.]
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. prosince 1993,
kterým se zvyšují částky životního minima o některé dávky
Vláda nařizuje podle § 7 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu, podle § 15 zákona č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č. 117/1992 Sb., a podle § 21 zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 118/1992 Sb. (úplné znění č. 452/1992 Sb.):
§ 1
(1) Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb občana,2) činí měsíčně
a) 1120 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku,
b) 1240 Kč, jde-li o dítě od 6 let do 10 let věku,
c) 1500 Kč, jde-li o dítě od 10 let do 15 let věku,
d) 1620 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 let do 26 let věku,
e) 1500 Kč u ostatních občanů
(2) Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu1) za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost,3) činí měsíčně
a) 660 Kč, jde-li o jednotlivce,
b) 860 Kč, žijí-li v domácnosti dvě osoby,
c) 1060 Kč, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby,
d) 1260 Kč, žije-li v domácnosti pět nebo více osob.
§ 2
(1) Rodičovský příspěvek náležející podle zákona o rodičovském příspěvku4) činí 1500 Kč za každý kalendářní měsíc.
(2) Náleží-li rodičovský příspěvek jen po část kalendářního měsíce,5) činí jeho částka za jednotlivé kalendářní dny 50 Kč.
(3) Částka, kterou nesmí pro nárok na rodičovský příspěvek přesáhnout příjem z výdělečné činnosti bez odečtení daně, činí 1800 Kč měsíčně.6)
§ 3
(1) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle zákona o pěstounské péči7) činí za kalendářní měsíc
a) 1120 Kč, jde-li o
 
 Nahoru