Input:

33/1963 Sb., Vládní nařízení, kterým se vyčleňují některé organizace a zařízení z řízení národních výborů, platné do 31.8.1972 Archiv

č. 33/1963 Sb., Vládní nařízení, kterým se vyčleňují některé organizace a zařízení z řízení národních výborů, platné do 31.8.1972
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. dubna 1963,
kterým se vyčleňují některé organizace a zařízení z řízení národních výborů
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje podle § 11 zákona č. 32/1963 Sb., o organizaci řízení zemědělství:
§ 1
(1)  Z řízení okresního národního výboru se vyčleňují okresní veterinární zařízení, okresní zemědělská strojní početní stanice a okresní středisko přípravy zemědělských investic a podřizují se výrobní zemědělské správě zřízené pro