Input:

33/1961 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 33/1961 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 18. dubna 1961
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Národní shromáždění Československé socialistické republiky schvaluje
zákonné opatření