Input:

33/1959 Sb., Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině Garance

č. 33/1959 Sb., Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 5. května 1959
o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině
Dne 20. června 1956 byla v New Yorku podepsána Úmluva o vymáhání výživného v cizině.
Úmluva podle svého článku 14 nabyla účinnosti třicátý den po uložení tří ratifikačních listin, tj. dne 25. května 1957.
Vláda schválila Úmluvu dne 23. dubna 1958 a president republiky ji ratifikoval dne 8. září 1958. Československá přístupní listina k Úmluvě byla uložena dne