Input:

33/1954 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 37/1953 Sb. o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím Archiv

č. 33/1954 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 37/1953 Sb. o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. července 1954,
jímž se mění vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 13 odst. 2 zákona č. 2/1954 Sb., o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954:
Čl. 1.
Vládní nařízení č. 37/1953 Sb. se mění takto:
1. § 10 zní:
㤠10.
(1)  Za nekvalitní výrobky (zmetky) se považují takové výrobky, jichž nemůže být použito podle jejich určení. Odběratel nesmí nekvalitní výrobky převzít. Dodavatel je povinen - neodmítne-li však odběratel - dodat výrobky sjednané kvalita v nejbližší nebo dohodnuté lhůtě po případě v téže lhůtě zařídit opravu nekvalitních výrobků. U výrobků, které se rychle kazí, musí odběratel ihned (telegraficky, telefonicky) vyrozumět dodavatele, který je povinen zařídit neprodleně rychle a hospodárně zužitkování výrobků.
(2)  Nestanoví-li předpisy závažné pro obě strany jinak, je dodavatel nekvalitních výrobků povinen zaplatit odběrateli pokutu ve výši 10% ceny výrobků sjednané kvality.
(3)  Dodavatel,který dodá podle odstavce 1 výrobky sjednané kvality až po uplynutí původní dodací lhůty, platí odběrateli penále podle předpisů o hospodářských smlouvách. Odběrateli, který odmítne podle odstavci 1 výrobky sjednané kvality, dodavatel toto penále neplatí.”
2. § 12 zní:
㤠12.
(1)  Za výrobky nesprávné kvality se považují takové výrobky, které neodpovídají smluvené kvalitě podle příslušných státních standardů, norem, technických podmínek a podmínkám, které byly smluveny, nejde-li o zmetky.
(2)  Výrobky lepší kvality než odpovídá smlouvě, je odběratel