Input:

33/1952 Sb., Vládní nařízení o zřízení ministerstva železnic a o reorganisaci železnic, platné do 22.10.1954 Archiv

č. 33/1952 Sb., Vládní nařízení o zřízení ministerstva železnic a o reorganisaci železnic, platné do 22.10.1954
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 29. července 1952
o zřízení ministerstva železnic a o reorganisaci železnic.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
(1)  Železniční doprava v Československé republice je základním druhem dopravy, který má velký význam pro život celého státu. Železnice spojují v jediný celek všechny kraje a okresy republiky; zajišťují normální oběh průmyslových a zemědělských výrobků včasnou a přesnou přepravou nákladů; uspokojují přepravní potřeby pracujících; upevňují obranu státu.
(2)  Aby železnice mohly lépe plnit úkoly, které na ně klade výstavba socialismu v naší vlasti, upravuje se nově jejich správa a organisace.
§ 2.
(1)  Zřizuje se ministerstvo železnic.
(2)  Působnost ministerstva železnic se vztahuje na všechny věci železnic a lanových drah, vyjímajíc železnice a lanové dráhy sloužící dopravě městské.
(3)  Ministerstvo železnic je nejvyšším administrativním a hospodářským orgánem správy