Input:

33/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu Garance

č. 33/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 10. dubna 1951,
kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
ČÁST PRVNÍ.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
V boji o zachování míru přispěje náš lidově demokratický stát ze všech sil k upevnění jednoty, síly a moci tábora míru v čele se Sovětským svazem především tím, že zrychlí tempo budování socialismu.
Hlavním úkolem je urychlení výstavby a přestavby průmyslu dalším zrychlením růstu výroby těžkého průmyslu, zvýšení zemědělské výroby na podkladě urychleného přechodu k vyšším výrobním formám, upevnění nezávislosti na kapitalistickém světě, urychlení socialistické industrialisace Slovenska, dosažení rychlejšího tempa vzrůstu životní úrovně pracujícího lidu a zabezpečení dalšího zesílení obranné schopnosti státu.
Vyšší úkoly pětiletého plánu, které se k tomu cíli pro léta 1951 až 1953 dále stanoví, budou splněny dík stále rostoucí iniciativě pracujících, projevující se ve vzrůstu socialistického soutěžení, údernického hnutí a dalších nových forem práce, a tím podstatně zvýšené produktivitě práce.
§ 2.
Národní důchod se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 15 % a dosáhne 508 miliard Kčs, což je proti roku 1948 vzestup o 70 %.
ČÁST DRUHÁ.
Rozvoj výroby.
Oddíl I.
Rozvoj průmyslu.
§ 3.
Úkol stanovený v § 4 zákona o pětiletém plánu (dále jen „zákon”) se nově upravuje tak, že hrubá hodnota průmyslové výroby se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 23 %; tím bude o 98 % vyšší proti roku 1948. Přitom se zejména
a)  rozšíří podstatně surovinová a energetická základna,
b)  urychlí zprůmyslovění Slovenska.
§ 4.
Úkoly stanovené v § 5 zákona se nově upravují tak, že
a)  hrubá hodnota výroby těžkého průmyslu se v roce 1953 proti původně stanovenému úkolu zvýší o 38 %; tím bude o 133 % vyšší proti roku 1948; v jednotlivých odvětvích těžkého průmyslu se pro rok 1953 proti původně stanoveným úkolům zvyšují především
1.  v odvětví báňském
těžba kamenného a hnědého uhlí o 19 %; tím bude o 49 % vyšší proti roku 1948;
těžba surové železné rudy o ..... 270 %; tím bude o 263 % vyšší proti roku 1948;
2.  v odvětví energetickém
výroba elektrické energie o ..... 13 %; tím bude o 73 % vyšší proti roku 1948;
3.  v odvětví hutnickém
výroba surové oceli o ..... 31 %; tím bude o 78 % vyšší proti roku 1948;
4.  v odvětví těžkého strojírenství
výroba těžkého strojírenství o ..... 48 %; tím bude o 248 % vyšší proti roku 1948;
5.  v odvětví vozidel a letadel
výroba vozidel a letadel o ..... 52 %; tím bude o 177 % vyšší proti roku 1948;
6.  v odvětví přesného strojírenství
výroba přesného strojírenství o ...... 67 %; tím bude o 185 % vyšší proti roku 1948; v tom zejména
výroba valivých ložisek o ..... 23 %; tím bude o 607 % vyšší proti roku 1948;
výroba traktorů o ..... 17 %; tím bude o 71 % vyšší proti roku 1948;
7.  v odvětví všeobecného strojírenství
výroba všeobecného strojírenství o 36 %; tím