Input:

327/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948 Garance

č. 327/1948 Sb., Vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948
VLÁDNÍ VYHLÁŠKA
ze dne 8. října 1948,
kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948.
Podle § 1 zákona ze dne 4. července 1923 č. 158 Sb., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou, vyhlašuji:
Podle usnesení vlády republiky Československé ze dne 7. září 1948 a se souhlasem presidenta republiky uvádí se v prozatímní platnost s účinností od 4. srpna 1948 Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948.
Tato Dohoda se vyhlašuje v příloze Sbírky zákonů.1)
 
Náměstek předsedy vlády:
Fierlinger v. r.
 
Příloha k vl. vyhlášce č. 327/1948 Sb.
Příloha k vládní vyhlášce ze dne 8. října 1948, č. 327 Sb., kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou Republikou Rumunskou, podepsaná v Bukurešti dne 21. července 1948.
DOHODA
o prozatímní úpravě hospodářských styků
mezi republikou Československou
a Lidovou Republikou Rumunskou.
President republiky Československé s jedné strany a Presidium Velkého Národního shromáždění Lidové Republiky Rumunské se strany druhé, přejíce si upevniti a usnadniti v duchu Smlouvy o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Lidovou Republikou Rumunskou, podepsané dne 21. července 1948, hospodářské svazky, jež pojí oba státy, rozhodly se uzavříti do sjednání obchodní a plavební Smlouvy Dohodu o prozatímní úpravě hospodářských styků a jmenovati k tomu účelu svými plnomocníky:
President republiky Československé
pana Dr. Vladimíra CLEMENTISE, ministra zahraničních věcí,
Presidium Velkého Národního shromáždění