325/1993 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění účinném k 1.1.2013

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 325/1993 Sb.
[zrušeno nepřímo č. 456/2011 Sb.]
ZÁKON
ze dne 3. prosince 1993,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
čá.  5/1994/3
 
 
čá. 29/1994/2
 
 
354/2003 Sb.
(k 1.1.2004)
ruší článek I
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší čl. II
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
(zrušen zák. č. 354/2003 Sb.)
Čl. II
(zrušen zák. č. 456/2011 Sb. k 1.1.2013)
Čl. III
Předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásil úplné znění zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993
 
 Nahoru