323/2017 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
  • A
  • A
č. 323/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. září 2017,
kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):
Čl. I
Za § 48 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., se vkládá nový § 48a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 31 až 35 zní:
㤠48a
Technické specifikace pro dobíjecí stanice a čerpací stanice pohonných hmot31
(1) Běžné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkami nebo vozidlovými zásuvkovými přípojkami s jedním kolíkem a dvěma dutinkami v souladu s normovými hodnotami32.
(2) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na střídavý proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami s jedním kolíkem a dvěma dutinkami v souladu s normovými hodnotami32.
(3) Vysoce výkonné dobíjecí stanice na stejnosměrný proud pro elektrická vozidla musí být vybaveny alespoň zásuvkovými přípojkami kombinovaného nabíjecího systému typu Combo 2 v souladu s normovými hodnotami33.
(4) Vodíkové čerpací stanice vydávající plynný vodík používaný jako palivo v motorových vozidlech musí splňovat technické specifikace v souladu s normovými hodnotami34pro dodávky plynného vodíku jako paliva.
(5) Vodíkové čerpací stanice vydávající plynný vodík používaný jako palivo v motorových vozidlech musí používat algoritmy plnění paliva a vybavení, které splňují příslušné specifikace v souladu s normovými hodnotami34pro dodávky plynného vodíku jako paliva.
(6) Přípojky pro motorová vozidla pro účely čerpání
 
 Nahoru