Input:

R 32/1968; Soudní poplatky Garance

č. 32/1968 Sb. rozh.
K otázce povinnosti odpůrce zaplatit soudní poplatek za sepsání návrhu na rozvod manželství (§ 4 zák. č. 116/1966 Sb.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 23. 8. 1967, 9 Co 424/67.)
Okresní soud v Nymburce rozhodl, že se manželství účastníků rozvádí. Schválil dohodu rodičů o úpravě výchovy, výživy a styků dítěte pro dobu po rozvodu a vyslovil, že účastníci nemají nárok na náhradu nákladů řízení a že odpůrce je povinen zaplatit čs. státu na soudním poplatku 580 Kčs. Výrok o povinnosti odpůrce zaplatit soudní poplatek odůvodnil okresní soud předpisem § 4 odst. 1 písm. d) zák. č. 116/1966 Sb.
Krajský soud v Praze změnil výrok napadeného rozhodnutí o soudním poplatku tak, že se soudní poplatek určuje částkou 400 Kčs.
Z odůvodnění:
Odpůrce podal odvolání jen do výroku o soudním poplatku a v odvolání dovozoval, že v částce 580 Kčs je zřejmě obsažen i poplatek 180 Kčs za sepsání návrhu na rozvod do protokolu pro navrhovatelku; jde o náklady řízení, které hradí navrhovatelka, pokud není od soudních poplatků osvobozena, a protože soud prvního stupně rozhodl, že žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů řízení, neprávem uložil odpůrci zaplatit čs. státu na soudním poplatku částku převyšující 400 Kčs.
Odvolací soud po přezkoumání věci shledal odvolání odpůrce oprávněným.
Podle § 1 zák. č. 116/1966 Sb. o soudních poplatcích jsou předmětem soudních poplatků jednotlivé úkony nebo řízení, uvedené v sazebníku soudních