Input:

č. 32/1963 Sb. rozh. tr., Garance

č. 32/1963 Sb. rozh. tr.
Protiprávní dispozice penězi prodejny za účelem zakrytí manka zakládá trestný čin poškozování majetku v socialistickém vlastnictví podle § 136 odst. 1 písm. b) tr. zák. a nikoli rozkrádání tohoto majetku podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák.
Uložit obžalovanému v adhesním řízení povinnost nahradit škodu, může soud jen tehdy, odsuzuje-li ho pro trestný čin, kterým tuto škodu způsobil.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 25. ledna 1963 - 5 Tz 52/62)
Rozsudkem okresního soudu v Pardubicích byli obžalovaní A. a L. uznáni vinnými trestným činem rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. b) tr. zák. a odsouzeni k trestu odnětí svobody každý na 8 měsíců podmíněně a podle § 228 odst. 1 tr. ř. byli uznáni povinnými zaplatit poškozenému LSD Jednota Pardubice škodu ve výši 5044,- Kčs do 15 dnů. Trestného činu se podle tohoto rozsudku dopustili tím, že oba jako vedoucí prodejen LSD - jednoty prováděli krácení tržeb, kterými se kryli vzájemně manka na svých prodejnách vzniklá, a to tak, že dne 27. 9. 1961 dala L. z tržby své prodejny částku 5100,- Kčs na úhradu manka vzniklého na prodejně jejího manžela A. v Srchu, o čemž on věděl a za krátkou dobu ji tuto částku vrátil tak, že ji opět odčerpal ze své tržby. Dne 24. 4. 1962 A. poslal z tržby na své prodejně na účet L. ve Starých Ždánicích částku 4900,- Kčs, kterou bylo její manko částečně kryto.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona podané generálním prokurátorem tento rozsudek v celém rozsahu zrušil a okresnímu soudu v Pardubicích uložil, aby ve věci znova jednal a rozhodl.
Z odůvodnění:
Okresní soud učinil na základě provedených důkazů správná skutková zjištění, avšak tento skutek nesprávně kvalifikoval.
Obžalovaní oba protiprávně disponovali finančními částkami z prodejen, kde byli vedoucími za tím účelem, aby zakryli manko, které by inventurou bylo odhaleno. Jejich úmysl směřoval také výhradně k zakrytí manka, neboť částky dané k zakrytí manka opět vrátili na svoji prodejnu. Toto jednání zmařilo