Input:

č. 32/1962 Sb. rozh., Garance

č. 32/1962 Sb. rozh.
Účastníci právního úkonu uzavřeného s osobu k právním úkonům nezpůsobilou, nejsou účastníky v řízení o schválení takového úkonu opatrovnickým soudem podle §§ 256, 262 odst. 1 o. s. ř.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ostravě z 30. listopadu 1961, 7 Co 384/61)
Před státním notářstvím v Ostravě uznal nezletilý dlužním prohlášením dluh ve výši 80 000,- Kčs, který dluží svým rodičům. V tomto dlužním prohlášení nezletilý zřídil pro své rodiče doživotní bezplatné a nedílné právo užívání bytu v rodinném domku, na který mu rodiče poskytli zápůjčku; dále se nezletilý zavázal dlužnou částku zaplatit svým rodičům v měsíčních splátkách po 500,- Kčs počínaje 1. měsícem nastoupení přiměřeného placeného zaměstnání.
Okresní soud v Ostravě toto dlužní prohlášení neschválil z toho důvodu, že není v zájmu nezletilého, na nějž by se takto uvalilo příliš veliké břemeno.
Proti usnesení o neschválení tohoto dlužního prohlášení podali stížnost rodiče nezletilého.
Krajský soud v Ostravě stížnost rodičů do rozhodnutí soudu prvního stupně odmítl.
Odůvodnění:
Podle § 174 o. s. ř. může stížnost proti usnesení podat jen účastník nebo prokurátor. Kdo je účastníkem řízení ve věcech schvalování úkonů za soudní chráněnce podle § 256, § 262 odst. 1 o. s. ř. třeba řešit z hlediska § 5 o. s. ř., ježto speciálního předpisu u