Input:

32/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna Garance

č. 32/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna
VYHLÁŠKA
ministerstva zahraničního obchodu
ze dne 31. března 1961
o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna
Ministerstvo zahraničního obchodu stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle §§ 2 a 20 zákona č. 119/1948 Sb., o státní organizaci zahraničního obchodu a mezinárodního zasílatelství:
Čl. I
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 103/1960 Sb., o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci, se mění takto:
1. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. g) se zrušuje.
2. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. i) zní:
„i) v rámci směrnic vydaných ministrem zahraničního obchodu koordinovat a v zásadních věcech řídit činnost na úseku veletrhů a výstav, jež mají význam pro československý zahraniční obchod;“
3. Ustanovení § 3 odst. 1 písm. j) zní:
„j) v rámci směrnic vydaných ministrem zahraničního obchodu koordinovat a v zásadních věcech řídit činnost na úseku hospodářské propagace v souvislosti s potřebami československého zahraničního obchodu.“
4. V §§ 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 a 18 se nahrazují slova „náměstek předsedy“, popřípadě „náměstkové předsedy“ slovy „místopředseda“, popřípadě „místopředsedové“.
Čl. II
Vyhláška ministra zahraničního obchodu č. 105/1960 Sb., o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě, se mění takto:
1. Ustanovení § 3 odst. 1 zní:
„(1) Hlavním předmětem podnikání podniku je
a) výlučné provádění a zprostředkování jakékoli hospodářské propagační činnosti a všech služeb potřebných pro propagační činnost v zahraničním obchodě, zejména při vydávání propagačních a informačních prostředků a materiálů, jakož i při obstarávání vydavatelské činnosti pro potřeby zahraničního obchodu;
b) výlučné organizování a řízení samostatných československých výstav (oficiálních nebo pořádaných československými podniky