Input:

32/1959 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci, platné do 16.3.1969 Archiv

č. 32/1959 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci, platné do 16.3.1969
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 5. května 1959
o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci
Dne 25. října 1958 byla v Praze sjednána Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské