Input:

32/1958 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru Garance

č. 32/1958 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 29. května 1958
o placení nájemného organizacemi socialistické sektoru
Předsednictvo Národního shromáždění Republiky československé usneslo se podle § 66 ústavy na tomto zákonném opatření.
Čl. I
Vládní nařízení č. 82/1953 Sb., kterým se zvýhodňuje placení nájemného, se mění a doplňuje takto:
K § 1 se připojuje další odstavec tohoto znění:
„Je-li nájemce stát, hospodářská nebo jiná organizace a zařízení socialistického sektoru, platí se nájemné za každé kalendářní čtvrtletí nejpozději pátého dne druhého měsíce tohoto čtvrtletí.”
Čl. II
Toto zákonné