Input:

R 32/1957 (tr.); Garance

č. 32/1957 Sb. rozh. tr.
Pachatel trestného činu anebo osoba, jež se dopustila účastenství na trestném činu, nedopouští se trestného činu křivé výpovědi (§ 161 tr. zák.), jestliže – i po poučení o právu odepřít výpověď – vypovídá jako svědek nepravdu ve snaze zatajit svůj trestný čin.
Také pachatel nebo účastník trestného činu, který navádí dalšího spolupachatele nebo účastníka, aby vypověděl nepravdu, i když bude slyšen jako svědek, nedopouští se návodu ke křivé výpovědi (§ 7 odst. 1, § 161 tr. zák.).
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 24. října 1956, 2 To 359/56.)
Obviněný A zaměstnaný ve skladu výkupního závodu odcizil z tohoto skladu přebytek vlny v 13 pytlech v celkové váze 165 kg, maje v úmyslu vlnu později prodat a výtěžek si ponechat. Vlnu mu pomohl odvézt ze skladu spoluobviněný B, který ji také až do jejího prodeje u sebe uschoval. Jednání obviněného A vyšlo najevo a tento obviněný byl žalován a lidovým soudem v kraslicích odsouzen pro trestný čin rozkrádání národního majetku podle § ÍJ45 odst. 1 písm. a) tr. zák. Obviněný B pro pomoc k tomuto trestnému činu současně žalován nebyl, nýbrž okresní prokurátor navrhl, aby – vzhledem k tomu, že obviněný A zažalovaný skutek popíral a obviněný B jej v přípravném řízení usvědčoval – byl vyslechnut jako svědek u hlavního líčení před lidovým soudem. Obviněný B, ač poučen podle § 111 tr. ř. prohlásil, že svědčiti chce a ve své svědecké výpovědi pak uvedl proti pravdě, že obviněný A vlnu neodcizil, nýbrž že ji k němu uschoval jenom proto, aby ji další zaměstnanec skladu výkupního závodu nezpronevěřil a že A měl v úmyslu vlnu později opět do skladu vrátit. O své předcházející výpovědi v přípravném řízení obviněný B prohlásil, že není pravdivá a že vypovídal v rozrušení. Proti obviněnému B zavedl okresní prokurátor trestní stíhání pro křivou výpověď (§ 161 odst. 1 tr. zák.). Ježto tento obviněný doznal, že před soudem nevypovídal pravdu a že ke křivé výpovědi byl naveden obviněným A, byl obviněný B žalován pro trestný čin křivé výpovědi podle § 161 odst. 1 tr. zák., obviněný A k návodu k tomuto trestnému činu podle § 7 odst. 1, § 161 odst. 1 tr. zák.
Lidový soud v Kraslicích uznal obviněné vinnými podle žaloby, t. j. obviněného A pro návod ke křivé výpovědi podle § 7 odst. 1, § 161 odst. 1 tr. zák., obviněného B pro křivou výpověď podle § 161 odst. 1 tr. zák.
Krajský soud v Karlových Varech k odvolání obviněného A zrušil rozsudek lidového soudu a zprostil oba obviněné (obviněného B z důvodu § 196 odst. 2 tr. ř.) žaloby.
Z odůvodnění:
Odvolací soud uvážil především skutečnou situaci, v níž byli obvinění A i B ve vztahu k trestní věci proti obviněnému A pro rozkrádání vlny. S tohoto hlediska nelze přehlížet, že obviněný B již v uvedené trestní věci byl vyslýchán jako podezřelý z pomoci poskytnuté při trestném činu obviněného A. Vždyť v uvedené výpovědi uvedl, že sám vlnu ze skladu výkupního závodu odvezl a u sebe uschoval, ačkoli věděl, že ji chce obviněný A pro sebe prodat.
Osoba, která je podezřelá z trestného činu se nemůže dopustit trestného činu křivé výpovědi podle § 161 tr. zák., a to ani tenkrát, byla-li poučena podle § 111 tr. ř., jak se stalo v souzeném případě. Ustanovení § 111 odst. 2