Input:

32/1956 Sb., Vládní nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly Garance

č. 32/1956 Sb., Vládní nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 4. července 1956
o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.