Input:

32/1953 Sb., Vládní nařízení o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona Garance

č. 32/1953 Sb., Vládní nařízení o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 7. května 1953
o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 17 zákona č. 31/1953 Sb., o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon):
§ 1.
Dosavadní školy národní, školy střední a gymnasia se přemění počátkem školního roku 1953/54 na všeobecné vzdělávací školy nové školské soustavy. Pro školní rok 1953/54 bude podle potřeby ponechán IV. postupný ročník dosavadní střední školy jako jednoroční kurs.
§ 2.
Žáci III. postupného ročníku dosavadní střední školy ukončí koncem školního roku 1952/53 povinnou školní docházku. Mohou se po úspěšné zkoušce přihlásit do devátého postupného ročníku jedenáctileté střední školy, na pedagogickou školu nebo na výběrovou odbornou školu; mohou též pokračovat ve školním roce 1953/54 ve školní docházce v jednoročním kursu.
§ 3.
(1)  Ve školním roce 1952/53 ukončí docházku na gymnasiu nejen žáci IV. postupného ročníku, ale i žáci III. postupného ročníku gymnasií.
(2)  Pro žáky III. postupného ročníku gymnasií se zřídí prázdninový kurs, ve kterém