Input:

32/1952 Sb., Vládní nařízení o zrušení plodinových burs Garance

č. 32/1952 Sb., Vládní nařízení o zrušení plodinových burs
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 15. července 1952
o zrušení plodinových burs.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 odst. 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Pražská plodinová bursa, Plodinová bursa v Brně a Bratislavská bursa se zrušují; jejich majetek a závazky přecházejí na stát. Likvidaci burs provede ministerstvo zemědělství v dohodě s ministerstvy financí, vnitřního obchodu, výkupu, potravinářského průmyslu a zahraničního obchodu.
§ 2.
(1) Jakostní a