318/2006 Sb., Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 318/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. května 2006,
kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 112/2006 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
V zákoně č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a
 
 Nahoru