313/2010 Sb., Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění účinném k 13.6.2018

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 313/2010 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. listopadu 2010
o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
83/2018 Sb.
(k 13.6.2018)
mění
Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:
§ 1
Ocenění v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
(1) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy může udělovat tato ocenění:
a) Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
b) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů,
c) Plaketu Františky Plamínkové,
d) Cenu Milady Paulové,
e) Evropskou jazykovou cenu Label a ocenění Evropský učitel jazyků,
f) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy za medailové umístění na olympijských a paralympijských hrách,
g) Ocenění ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro nejlepší sportovce,
h) Ocenění nejúspěšnějších sportovců resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
i) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Fair Play“,
j) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za práci s dětmi a mládeží,
k) Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy „Talent“,
l) Medaili J. A. Komenského Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze,
m) Medaili Přemysla Pittra Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského v Praze.
(2) Česká školní inspekce může udělovat Medaili České školní inspekce „Za zásluhy o rozvoj kvality vzdělávání“.
§ 2
Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(1) Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje fyzické osobě, právnické osobě, popřípadě skupině fyzických osob za významnou pedagogickou, výchovnou, vědeckou, sportovní nebo uměleckou činnost vykonávanou v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy nebo za mimořádně záslužný čin při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Fyzické osobě lze medaili udělit též při příležitosti životního nebo pracovního výročí za dlouhodobé a vynikající působení v oblasti školství, mládeže nebo tělovýchovy.
(2) Ocenění podle odstavce 1 tvoří v prvním stupni diplom a stříbrná medaile a ve druhém stupni diplom a bronzová medaile.
§ 3
Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro
 
 Nahoru