31/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 31/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že nótou ze dne 24. května 2018 bylo České republice oznámeno rozhodnutí vlády Nizozemského království o vypovězení Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou
 
 Nahoru