31/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 31/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 24. února 2017 a 14. března 2017 byla sjednána Změna č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz1) .
Změna č. 4 Prováděcí dohody vstoupila v platnost dne 1. dubna 2017.
České znění české nóty a anglické znění maďarské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Změnu č. 4 Prováděcí dohody, se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Č. j.: 301324-2/2017-VO
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje úctu Velvyslanectví Maďarska v Praze a s odkazem na Prováděcí dohodu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarska o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, uzavřenou výměnou maďarské verbální nóty č.j. KÜM/1675-5/2013/Adm. ze dne 18. března 2013 a české verbální nóty č.j. 302041/2013-KKM ze dne 2. dubna 2013, dále pozměněná výměnou maďarské verbální nóty č.j, KÜM/1675-31/2013-Adm ze dne 16. října 2013 a české verbální nóty č.j. 307655/2013-KKM ze dne 29. října 2013 a výměnou verbálních nót č. 307558/2014-KKM z 14. října 2014 a KKM/625-44/2014/Adm z 26. listopadu 2014 (Změna č. 2) a dále výměnou verbálních nót č.j. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 (berouce v potaz, že verbální nóty č. 306247/2015-KKM z 15. září 2015 a KKM/21357/2015 z 16. října 2015 tvoří Změnu č. 3) má čest navrhnout, aby Maďarsko zastupovalo Českou republiku ve vydávání všech typů schengenských víz také v Ho-Či-Minově Městě ve Vietnamské socialistické republice.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky současně navrhuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Číně. Pozastavení se týká teritoriálního obvodu konzulárních aktivit Generálního konzulátu Maďarska v Čchung-čchingu.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky navrhuje, aby v případě, že maďarská strana bude s navrhovaným zněním souhlasit, tvořily tato nóta a souhlasná odpovědní nóta Změnu č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi Českou republikou a Maďarskem o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz, která vstoupí v platnost 1. dubna 2017.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky využívá této příležitosti, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Maďarské republiky o své nejhlubší úctě.
Praha, 24. únor 2017
Velvyslanectví
Maďarska
Praha
  
PŘEKLAD
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A OBCHODU MAĎARSKA
KKM/7302-l/2017/Adm
VERBÁLNÍ NÓTA
Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska projevuje úctu ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit příjem jeho verbální nóty ze dne 24. února 2017 č. 301324-2/2017-VO s návrhem přijmout změnu k dohodě o zastupování při zpracování víz mezi Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska a
 
 Nahoru