Input:

31/2014 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu Archiv

č. 31/2014 Sb.
[zrušeno č. 370/2017 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 13. února 2014,
kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
Česká národní banka stanoví podle § 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb., (dále jen „zákon“):
Čl. I
Vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, se mění takto:
1. § 36 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zní:
㤠36
Podřízený dluh
Pro vymezení podřízeného dluhu platí obdobně ustanovení o kapitálových nástrojích a podřízených půjčkách zahrnovaných do kapitálu tier 215podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a