31/1995 Sb., Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném k 1.9.2017

31/1995 Sb.  Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katast…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 31/1995 Sb.
VYHLÁŠKA
Českého úřadu zeměměřického a katastrálního
ze dne 1. února 1995,
kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
212/1995 Sb.
(k 29.9.1995)
doplňuje § 16
365/2001 Sb.
(k 1.11.2001)
mění (36 novelizačních bodů)
92/2005 Sb.
(k 2.3.2005)
mění § 1 odst. 1, § 6, název oddílu druhého, § 8, § 9, § 10, vkládá § 10a až 10c, mění § 11 odst. 6, vkládá § 12a, ruší § 19, v příloze mění bod 6 a vkládá body 8 a 9
311/2009 Sb.
(k 1.10.2009)
mění, celkem 37 novelizačních bodů
383/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění, celkem k datu § 25 novelizačních bodů
214/2017 Sb.
(k 1.9.2017)
mění § 10c a přílohu; vkládá nové § 10d a § 10e
Český úřad zeměměřický a katastrální stanoví podle § 20 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením:
§ 1
Úvodní ustanovení
(1) Vyhláška stanoví předmět a obsah správy bodových polí a náležitosti podání týkajících se bodových polí, předmět a obsah správy základních a tematických státních mapových děl, předmět a obsah správy základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED) (dále jen „databáze“), postup při standardizaci geografického názvosloví, předmět a obsah výsledku zeměměřických činností ověřovaných
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru