Input:

31/1962 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se stanoví spotřební materiálové normy, ceny a finanční limity pro základní dietní jídla v závodním stravování, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 31/1962 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se stanoví spotřební materiálové normy, ceny a finanční limity pro základní dietní jídla v závodním stravování, platné do 31.3.1964
VYHLÁŠKA
Ústřední rady odborů ze dne 19. února 1962,
kterou se stanoví spotřební materiálové normy, ceny a finanční limity pro základní dietní jídla v závodním stravování
Ústřední rada odborů stanoví v dohodě s ministerstvem vnitřního obchodu a ministerstvem zdravotnictví podle § 4 odst. 1 vyhlášky vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů č. 171/1960 Sb., o závodním stravování:
§ 1
Spotřební materiálové normy pro základní dietní jídla
Závodní jídelny a závodní dietní jídelny se řídí při přípravě základních dietních jídel spotřebními materiálovými normami, které vydalo ministerstvo vnitřního obchodu pro dietní stravování v restauracích a jídelnách.1)
§ 2
Ceny
Strávníci, kteří se stravují dietně v závodních jídelnách nebo