Input:

č. 31/1962 Sb. rozh. tr., Garance

č. 31/1962 Sb. rozh. tr.
Při stanovení druhu a výměry trestu pachatelům trestných činů, které směřují proti majetku v socialistickém vlastnictví (§ 132, 134 tr. zák.) nutno v rámci hledisek uvedeným v § 31 odst. 1 tr. zák. mít na zřeteli především zájmy naší společnosti v souvislosti s konkrétní situací (zásobovací apod.), v níž k trestné došlo a k jeho následkům.
(Rozhodnutí krajského soudu v Ústí n. Lab. z 2. dubna 1962 - 4 To 32/62)
Okresní soud v Teplicích uznal mimo jiné rozsudkem z 28. 12. 1961 vinným obžalovaného M., že jako pomocný expedient u n. p. Severočeský masný průmysl, závod 02 Teplice od r. 1954 do vánoc 1956 ještě s dalšími pachateli postupně rozkradl ke škodě podniku asi 710 kg masa v hodnotě 17 250,- Kčs, 350 kg sádla v ceně 11 900,- Kčs a 15 kg vepřových plecek v hodnotě asi 370,- Kčs, tyto výrobky dodával bez dodacího listu na prodejnu Pramene vedoucímu P. a na prodejnu Jednoty vedoucímu V., kteří je prodávali; o výtěžek se všichni dělili, při čemž obžalovaný M. sám vyzískal na penězích částku asi 6900,- Kčs, nebo jako protihodnotu maso a různé uzeniny.
Obžalovaného P. uznal soud vinným, že jako vedoucí prodejny masa Pramene v Teplicích, bral na prodej od zaměstnanců n. p. Severočeský masný průmysl různé maso, sádlo a další masné výrobky bez dokladů a tyto výrobky prodával, a to v době od září 1958 až do r. 1961 a získal tak asi 2361,- Kčs.
Obžalovaného P. uznal mimo to vinným, že v březnu 1961 v Pozorce prodal vlastní auto zn. Škoda 440 jistému A. proti ustanovení vyhlášky ministerstva všeobecného strojírenství č. 89/1960 Sb. za předraženou cenu 28 000,- Kčs, a tím neoprávněně získal částku 5200,- Kčs.
Tuto trestnou činnost posoudil u obžalovaného M. jako trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 245 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 písm. a), b), odst. 3 tr. zák. z r. 1950, u obžalovaného P. pouze podle § 245 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a), b) tr. zák. z r. 1950 v souběhu s trestným činem spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák. z r. 1950. Za to uložil obžalovaným nepodmíněné tresty odnětí svobody a vedlejší tresty ztráty čestných práv občanských a zákazu činnosti.
Krajský soud v Ústí n. Lab. k odvolání obžalovaných napadený rozsudek zrušil, čin obžalovaného M., kvalifikoval jako trestný čin rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví podle § 132 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b), c) tr. zák. Za to a za trestný čin přijímání úplatků podle § 181 odst. 1 tr. zák. z r. 1950 odsoudil obžalovaného M. podle § 132 odst. 2 tr. zák. a § 35 odst. 1 tr. zák. k úhrnnému trestu odnětí svobody na 3 (tři) roky. Jednání obžalovaného P. podřadil pod trestný čin podílnictví ke škodě majetku v socialistickém vlastnictví podle § 134 odst. 1 písm. a), odst. 2 písm. b) tr. zák. a uložil mu nepodmíněný trest odnětí svobody na 14 čtrnáct) měsíců. Obžalovaného P. podle § 226 písm. b) tr. ř. zprostil obžaloby pro trestný čin spekulace podle § 134a odst. 1 tr. zák. z r. 1950, který měl spáchat tím, že v březnu 1961 v Pozorce prodal osobní auto zn. Škoda 440 A. za předraženou cenu 28 000,- Kčs, čímž neoprávněně získal 5200,- Kčs, že tedy v úmyslu opatřit si neoprávněný prospěch spekuloval s předměty potřeby.
Z