Input:

R 31/1958 (tr.); Garance

č. 31/1958 Sb. rozh. tr.
Řidič motorového vozidla, který normálně pokračuje v jízdě po téže silnici, není povinen označit směr jízdy, když tato silnice uhýbá od přímého směru, a to ani v tom případě, jestliže do této silnice vyúsťuje silnice nižšího řádu tak, že silnice vedlejší je v přímce pokračováním silnice hlavní.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu z 8. ledna 1958, Tzv 74/57.)
Vojenský obvodový prokurátor usnesením zastavil podle § 192 odst. 1 písm. b) tr. r. trestní stíhání obviněného pro trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 222 odst. 1 tr. zák. Obviněný byl stíhán proto, že při jízdě na motocyklu vjel s vedlejší silnice na hlavní silnici, aniž dal přednost v jízdě motocyklistce P jedoucí po hlavní silnici, následkem čehož najel na její motocykl a způsobil jí těžké zranění.
Nejvyšší soud ke stížnosti pro porušení zákona vyslovil, že usnesením vojenského obvodového prokurátora byl ve prospěch obviněného porušen zákon v ustanoveních § 192 odst. 1 písm. b) § 189 tr. ř.
Z odůvodnění:
Vojenský obvodový prokurátor zastavil trestní stíhání, protože se domníval, že skutek obviněného není trestným činem ani přestupkem.
Pokud jde o skutkový děj, vojenský obvodový prokurátor v podstatě zjistil:
V místě nehody je křižovatka dvou silnic, z nichž jedna je silnicí hlavní, druhá silnicí vedlejší, při čemž přímým pokračováním hlavní silnice je silnice vedlejší, kdežto hlavní silnice se za ústím vedlejší silnice zatáčí doleva. Jedno rameno křižovatky pokračující v přímém směru hlavní silnice tvoří tudíž vedlejší silnice, druhé rameno .směřující vlevo tvoří ohýbající se hlavní silnice
Motocyklistka P přijížděla hlavní silnicí a chtěla pokračovat dále v jízdě touto silnicí. Obviněný přijížděl vedlejší silnicí a chtěl pokračovat v jízdě hlavní silnicí. Ke střetu obou motocyklů řízených motocyklistkou P a obviněným došlo na hlavní silnici, když již obviněný vjel do této silnice, aniž dal přednost v jízdě motocyklistce.
V odůvodnění svého rozhodnutí vojenský obvodový prokurátor v podstatě uvedl, že motocyklistka, která pokračovala v jízdě po hlavní silnici, měnila na této křižovatce směr jízdy a neukázala změnu směru jízdy, jak byla povinna podle § 28 odst. 1 vyhlášky ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú 1. o provozu na silnicích. Proto obviněný, který byl sice podle § 20 odst. 1 písm. a) cit. vyhlášky povinen dát přednost v jízdě motocyklistce, se – podle názoru napadeného usnesení – plným právem domníval, že motocyklistka bude pokračovat v přímém směru jízdy, tedy že bude pokračovat v jízdě vedlejší silnicí a protože v kritickém okamžiku nebylo jiného účastníka dopravy, který by jel po hlavní silnici, neměl též ani komu dávat přednost v jízdě a proto právem vjížděl na hlavní silnici.
Na podkladě tohoto skutkového děje dospěl vojenský obvodový prokurátor k závěru, že obviněný neporušil dopravní předpisy, protože nebyl povinen motocyklistce dávat přednost v jízdě, ježto tato tím, že neukázala změnu směru jízdy, naznačovala, že bude vjíždět na vedlejší silnici a že nebude pokračovat v jízdě po hlavní silnici, do které vjížděl obviněný Zastavil proto vojenský obvodový prokurátor trestní stíhání podle § 192 odst. 1 písm. b) tr. ř.
Proti tomuto rozhodnutí podal