Input:

31/1957 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek Garance

č. 31/1957 Sb., Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 15. května 1957
o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií o vypořádání otevřených majetkových otázek
Mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií byla v Praze dne 11. února 1956 sjednána Dohoda o