Input:

31/1952 Sb., Nařízení o zevním označení členů Pomocné stráže veřejné bezpečnosti, platné do 30.6.1962 Archiv

č. 31/1952 Sb., Nařízení o zevním označení členů Pomocné stráže veřejné bezpečnosti, platné do 30.6.1962
NAŘÍZENÍ
ministra národní bezpečnosti
ze dne 15. července 1952
o zevním označení členů Pomocné stráže veřejné bezpečnosti.
Ministr národní bezpečnosti nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 286/1948 Sb., o národní bezpečnosti:
§ 1.
(1)  Občané, kteří se dobrovolně hlásí k zajištění veřejného pořádku a veřejné bezpečnosti, jsou povoláváni k Pomocné stráži veřejné bezpečnosti. Členové Pomocné