Input:

308/1948 Sb., Vyhláška o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev Garance

č. 308/1948 Sb., Vyhláška o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 23. prosince 1948
o zahájení činnosti odboru lidového peněžnictví Ústřední rady družstev.
Ministerstvo financí vyhlašuje podle § 17, odst. 1 zákona ze dne 21.