Input:

307/2019 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů Garance

č. 307/2019 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 13. listopadu 2019,
kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., k provedení § 20 odst. 1 a § 21e odst. 2 tohoto zákona:
Čl. I
Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb., vyhlášky č. 386/2017 Sb. a vyhlášky č. 258/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. i) se číslo „2019“ nahrazuje číslem „2020“.
2. V § 3 odst. 3 písm. h) se číslo „2019“ nahrazuje číslem „2020“.
3. V § 3 odstavec 5 zní:
„(5) Jako základní podkladové barvy jsou použity u kupónů platných na
a) jeden rok barva červená,
b) jeden měsíc barva fialová,
c) deset dnů barva žlutá.“.
4. Příloha č. 1 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.
Vzory kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku
1. Kupón s platností na jeden rok
  
2. Kupón s platností na jeden měsíc
  
3. Kupón s platností na deset dnů
.“
5. Příloha č. 2 včetně nadpisu zní:
„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 306/2015 Sb.
Seznam pozemních komunikací, jejichž užití podléhá časovému poplatku
 
Označení
Úsek
Délka
(km)
D0
Modletice-Slivenec (exity 76-16)
23
D1
Chodov-Kývalka (exity 2-182)
180
D1
Holubice-Kroměříž-západ (exity 210-258)
48
D1
Kroměříž-východ-Říkovice (exity 260-272)
12
D1
Předmostí-Rudná (exity 282-354)
72