300/1997 Sb., Nález Ústavního soudu ze dne 30. září 1997 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26. září 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. února 1997

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 300/1997 Sb.
NÁLEZ
Ústavního soudu
Jménem České republiky
Ústavní soud rozhodl dne 30. září 1997 v plénu o návrhu přednosty Okresního úřadu Louny na zrušení obecně závazné vyhlášky města Žatce č. 47 ze dne 26. září 1996 o regulaci trhového prodeje ve městě Žatci, ve znění vyhlášky č. 51 ze dne 27. února 1997, (úplné znění č. 52 ze dne 27. února 1997)
takto:
Článek III odst. 1 písm. c), článek VII a článek X obecně
 
 Nahoru