30/2018 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, přijaté v New Yorku dne 14. prosince 2017

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 30/2018 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 14. prosince 2017 byla v New Yorku na 13. plenárním zasedání Shromáždění smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu1) přijata rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, která aktivuje jurisdikci tohoto Soudu nad zločinem agrese s účinností ode dne 17. července 2018.
Anglické znění rezoluce a její překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.
PŘEKLAD

Rezoluce ICC-ASP/16/Res.5
Konsensuálně přijata na 13. plenárním zasedání dne 14. prosince 2017
ICC-ASP/16/Res.5
Aktivace jurisdikce Soudu nad zločinem agrese
Shromáždění smluvních stran Římského statutu,
Uznávajíc historický význam konsensuálního rozhodnutí revizní konference v Kampale přijmout změny Římského statutu týkající se zločinu agrese, a s tímto ohledem odvolávajíc se na rezoluci RC/Res.6,
Potvrzujíc cíle a zásady Charty Organizace Spojených národů,
Připomínajíc své odhodlání aktivovat jurisdikci Soudu nad zločinem agrese co nejdříve, za podmínky rozhodnutí přijatého podle odstavců 3 článku 15 bis a článku 15 ter Římského statutu,
Poukazujíc s uznáním na Zprávu k facilitaci aktivace jurisdikce Mezinárodního trestního soudu nad zločinem agrese1, která shrnuje názory smluvních stran,
Připomínajíc odstavec 4 článku 15 bis a odstavec 5 článku 121 Římského statutu,
Připomínajíc rovněž, že revizní konference v Kampale rozhodla odstavcem 1 rezoluce RC/Res.6 přijmout, v souladu s odstavcem 2 článku 5 Římského statutu, změny týkající se zločinu agrese, které jsou předmětem ratifikace nebo přijetí, a vstoupí v platnost v souladu s odstavcem 5 článku
 
 Nahoru