30/2017 Sb., Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

30/2017 Sb.  Vyhláška k provedení zákona o centrální evide…

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
č. 30/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. ledna 2017
k provedení zákona o centrální evidenci účtů
Česká národní banka stanoví podle § 5 odst. 1, § 7 odst. 4, § 8 odst. 5 a § 19 odst. 2 zákona č. 300/2016 Sb., o centrální evidenci účtů:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška upravuje formální náležitosti, strukturu, formát a způsob předání nebo doručení
a) informace o změnách údajů k zápisu do centrální evidence účtů,
b) oznámení identifikátorů datových schránek, jejich změn a
c) aktuálně platných údajů podle § 19 odst. 2 zákona o centrální evidenci účtů (dále jen „zákon“).
(2) Tato vyhláška dále upravuje formální náležitosti, strukturu a formát žádosti o poskytnutí údajů z centrální evidence účtů.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) datovým souborem elektronické
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru