30/2017 Sb.m.s., Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:
  • A
  • A
č. 30/2017 Sb. m. s.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že výměnou nót ze dne 15. září 2015 a 16. října 2015 byla sjednána Změna č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz1) .
Změna č. 3 Prováděcí dohody vstoupila v platnost dne 12. října 2015.
České znění české nóty a anglické znění maďarské nóty a její překlad do českého jazyka, jež tvoří Změnu č. 3 Prováděcí dohody, se vyhlašují současně.

  
PŘEKLAD

Č.j. 306247/2015-KKM
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky projevuje svou úctu Velvyslanectví Maďarska v Praze a s odvoláním na Dohodu mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz a na platnou Prováděcí dohodu má čest informovat, že v důsledku otevření vízového centra v Almaty Česká republika pozastavuje ke dni 12. října 2015 zastupování Maďarskem v Almaty (Kazachstán).
V návaznosti na předchozí písemnou komunikaci má Ministerstvo zahraničních věcí České republiky čest informovat, že pozastavuje zastupování Maďarska Českou republikou v Ulánbátaru (Mongolsko) s platností od 12. října 2015. Termín bude dodatečně dohodnut.
Maďarská strana projevila ochotu zastupovat Českou republiku v Ho-Či-Minově Městě po otevření vízového úseku svého zastoupení. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si dovoluje požádat o rozšíření plného zastupování Maďarskem pro Českou republiku o tento konzulární úřad s konzulárním obvodem pro Ho-Či-Minovo Město.
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky si dovoluje poděkovat a ocenit dosavadní práci maďarských kolegů, kteří byli vždy vstřícní a odváděli profesionální práci.
Ministerstvo zahraničních věd České republiky využívá této příležitostí, aby znovu ujistilo Velvyslanectví Maďarska v Praze svou hlubokou úctou,
V Praze 15. září 2015
Velvyslanectví
Maďarska
Praha
  
PŘEKLAD
MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ A OBCHODU
Odbor konzulárních záležitostí a státního občanství

KKM/21357/2015
VERBÁLNÍ NÓTA
Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu Maďarska projevuje úctu Ministerstvu zahraničních věcí České republiky a má čest potvrdit příjem jeho verbální nóty č. 306247/2015-KKM informující, že si České republika v souvislosti s otevřením svého vízového centra v Almaty přeje pozastavit od 12. října 2015 svou dohodu s Maďarskem o zastupování při vydávání víz v Almaty (Kazachstán). Ministerstvo zahraničních věcí a
 
 Nahoru