Input:

R 30/1967 (tr.); Neoprávněné podnikání. Zjišťování skutečného stavu věci Garance

č. 30/1967 Sb. rozh. tr.
Ke zjišťování skutečného stavu věci (§ 2 odst. 5 tr. ř.) a hodnocení důkazů (§ 2 odst. 6 tr. ř.) u trestného činu nedovoleného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zák.
(Rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 1967 - 5 Tz 5/67.)
Okresní prokurátor v R. podal na obviněné A a B obžalobu pro trestný čin nedovoleného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zák. Podle této obžaloby se obvinění uvedeného trestného činu měli dopustit tím, že oba společně od r. 1963 do konce r. 1965 v osadě P. provozovali bez oprávnění zahradnickou živnost tím, že pěstovali zeleninu, jahody, květiny, vyráběli věnce, kytičky a košíčky a tyto výrobky prodávali a tím získali neoprávněně nejméně 17 000,- Kčs.
Okresní soud v R. při hlavním líčení konaném dne 24. 3. 1966 vyloučil usnesením řízení proti obviněné B k samostatnému projednání vzhledem k tomu, že vznikly pochybnosti o jejím duševním stavu. Obviněného A pak rozsudkem ze dne 24. 3. 1966 sp. zn. 2 T 36/66 uznal vinným trestným činem nedovoleného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zák. a odsoudil ho k trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců, jehož výkon podle § 58 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložil na zkušební dobu dvou roků, dále k trestu peněžitému ve výši 1000,- Kčs a pro případ, že by výkon tohoto trestu mohl být zmařen, uložil mu náhradní trest odnětí svobody v trvání jednoho měsíce.
Odvolání obviněného proti tomuto rozsudku bylo usnesením krajského soudu v H. ze dne 28. 4. 1966 sp. zn. 2 To 153/66 zamítnuto jako odvolání podané osobou, která se odvolání výslovně vzdala.
Odsuzující rozsudek okresního soudu v R. nabyl právní moci dne 14. dubna 1966.
Rozsudkem téhož soudu ze dne 13. 4. 1966 sp. zn. 2 T 48/66 byla obviněná B uznána vinnou spolupachatelstvím k trestnému činu nedovoleného podnikání podle § 118 odst. 1 tr. zák. a odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců, jehož výkon byl podle § 58 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 1 tr. zák. podmíněně odložen na zkušební dobu dvou roků a podle § 53 odst. 1 tr. zák. k peněžitému trestu ve výši 500,- Kčs a pro případ, že výkon tohoto trestu byl zmařen, byl stanoven náhradní trest odnětí svobody v trvání jednoho měsíce. Rozsudek nabyl právní moci dne 21. 5. 1966, neboť proti němu odvolání nebylo podáno.
Podle skutkových zjištění soudu se obviněný A uvedeného trestného činu dopustil tím, že od r. 1963 do r. 1965 včetně společně se svou manželkou B v osadě P. provozoval bez oprávnění zahradnickou živnost tím, že pěstoval zeleninu, jahody, květiny, vyráběl věnce, kytičky a košíčky a tyto výrobky prodával a tím získal neoprávněně nejméně 17 000,- Kčs.
Obviněná B se podle skutkových zjištění soudu dopustila spolupachatelství k trestnému činu nedovoleného podnikání tím, že od r. 1955 do r. 1965 včetně společně se svým manželem, provozovala bez oprávnění zahradnickou živnost tím, že pěstovala zeleninu, jahody, květiny, vyráběla věnce, kytičky a košíčky a tyto výrobky prodávala a tím získala neoprávněně nejméně 17 000,- Kčs.
Ke stížnosti pro porušení zákona podané předsedou Nejvyššího soudu proti oběma pravomocným rozsudkům Nejvyšší soud zrušil oba rozsudky okresního soudu a

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací