Input:

30/1962 Sb., Vládní nařízení o státní novinářské ceně Václava Kopeckého, platné do 31.8.1964 Archiv

č. 30/1962 Sb., Vládní nařízení o státní novinářské ceně Václava Kopeckého, platné do 31.8.1964
[zrušeno č. 171/1964 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 16. března 1962
o státní novinářské ceně Václava Kopeckého
Vláda Československé socialistické republiky nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 7 zákona č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních:
§ 1
K uctění památky soudruha Václava Kopeckého zřizuje se státní novinářská cena Václava Kopeckého.
§ 2
Státní novinářská cena Václava Kopeckého se uděluje jako projev uznání pracovníkům tisku, rozhlasu, televize a zpravodajského filmu za zvlášť významnou novinářskou a publicistickou