Input:

30/1961 Sb., Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady Garance

č. 30/1961 Sb., Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady
VYHLÁŠKA
rady Středočeského krajského národního výboru v Praze
ze dne 6. března 1961,
kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady
§ 1
Rada Středočeského krajského národního výboru v Praze určuje podle § 9 odst. 2