Input:

30/1953 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu Archiv

č. 30/1953 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 14. dubna 1953,
jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
Čl. I.
Vládní nařízení č. 34/1952 Sb. se mění a doplňuje takto:
1. § 12 odst. 2 zní:
„(2)  Organisaci hlavních správ upraví podrobné statuty, které vydá ministr dopravy.”
2. § 13 odst. 5 zní:
„(5)  Organisaci hlavní správy civilního letectví podrobně upraví statut, který vydá ministr dopravy v dohodě s ministrem národní obrany.”
3. § 13 odst. 6 zní:
„(6)  V čele