Input:

30/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních, platné do 14.10.1990 Archiv

č. 30/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních, platné do 14.10.1990
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. ledna 1949,
jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních.
Se souhlasem presidenta Československé republiky nařizuje vláda republiky Československé podle § 1 zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb., o řádech a titulech, ve znění zákona ze dne 25. března 1948, č. 55 Sb., a se zřetelem k čl. II a čl. III, odst. 1 posléze uvedeného zákona:
§ 1.
Vyznamenání založená:
a)  vládním nařízením ze dne 20. prosince 1940, č. 4 Úř. věst. čsl. z r. 1941, jímž se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939 (vyhláška ze dne 26. ledna 1946, č. 41 Sb.),
b)  vládním nařízením ze dne 20. prosince 1940, č. 5 Úř. věst. čsl. z r. 1941, jímž se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem (vyhláška ze dne 26. ledna 1946 č. 42 Sb.),
c)  vládním nařízením ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl. z r. 1943, jímž se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy (vyhláška ze dne 23. března 1946, č. 56 Sb.), ve znění vládního nařízení ze dne 5. března 1946, č. 70 Sb.,
d)  vládním nařízením ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl. z r. 1945, jímž se