3/2017 F.z., Dodatek č. 1 k pokynu GFŘ D-29 - k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

3/2017 F.z.  Dodatek č. 1 k pokynu GFŘ D-29 - k prominutí …

 

Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Do not fill this:

  • A
  • A
3/2017 F.z.
DODATEK č. 1
k pokynu GFŘ D-29
- k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení
 
GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
 
Lazarská 7, Praha 1, PSČ 117 22
 
Sekce metodiky a výkonu daní
 
 
V Praze
 
Č. j.: 26 878/17/7100-20118-012287
Pokyn GFŘ č. D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, č.j.: 111096/16/7100- 20116-050484, ze dne 8. 8. 2016 se v návaznosti na nález Ústavního soudu, sp. zn. Pl. ÚS 32/15, ze dne 6. 12. 2016 a potřebu zohlednění dopadů sankčního systému kontrolního hlášení DPH podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), pro vybrané skutkové stavy mění takto:
1) Kapitola „II. 2. Meritorní posouzení - prvotní úvaha“, část „II. 2. A. Definice závažného
Dokument je součástí modulu Zákony.
 +420 222 539 333  fulsoft@dashofer.cz
 
 Nahoru