Input:

3/1969 Sb., Zákon České národní rady o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů České socialistické republiky, platné do 31.12.1989 Archiv

č. 3/1969 Sb., Zákon České národní rady o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů České socialistické republiky, platné do 31.12.1989
[zrušeno č. 172/1989 Sb.]
ZÁKON
České národní rady
ze dne 8. ledna 1969
o vyhlašování zákonů České národní rady a jiných obecně závazných právních předpisů České socialistické republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Zákony České národní rady a zákonná opatření jejího předsednictva se vyhlašují ve Sbírce zákonů.1)
§ 2
Ve Sbírce zákonů se dále vyhlašují:
a) nařízení vlády České socialistické republiky;
b) usnesení vlády České socialistické republiky;
c) vyhlášky ministerstev a ostatních ústředních orgánů České socialistické republiky;
d) obecně závazná nařízení, popřípadě vyhlášky krajských národních výborů, Národního výboru hlavního města Prahy a národních výborů přímo řízených vládou České socialistické republiky, je-li jejich vyhlášení ve sbírce zákonů nutné