Input:

3/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962 Garance

č. 3/1968 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 1. prosince 1967
o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962
Dne 3. ledna 1967 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962.
President republiky Dohodu ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny ve Vídni dne 4. října 1967.
Podle svého článku III vstoupila Dohoda v platnost dnem 4. listopadu 1967.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
David v. r.
 
DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o změně Dohody o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962
Článek I
Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o úpravě pohraničního přechodu železnic ze dne 22. září 1962 se pozměňuje takto:
1. Článek 6 odstavec 2 bude znít:
„(2) Sdělovací dálkové spoje překračující státní hranice, které spojují výměnné stanice a pohraniční stanice, musí končit v