Input:

R 3/1966 (tr.); Předběžné projednání obžaloby. Zastavení trestního stíhání Garance

č. 3/1966 Sb. rozh. tr.
Ak zastavil okresný prokurátor trestné stíhanie podľa § 177 ods. 1 písm. b) tr. por. (pred novelou), nemôže pre ten istý skutok podať obžalobu s ohľadom na ustanovenie § 11 ods. 1 písm. f) tr. por.
Po podaní takejto obžaloby musí súd nariadiť jej predbežné prejednanie podľa § 186 ods. 1 písm. c) tr. por. a trestné stíhanie podľa § 188 ods. 1 písm. d) tr. por. z dôvodov § 11 ods. 1 písm. f) tr. por. zastaviť.
Takto postupuje súd aj vtedy, ak okresný prokurátor zastavil trestné stíhanie podľa § 177 ods. 1 písm. b) tr. por. nesprávne pre určitú kvalifikáciu namiesto pre určitý skutok.
Ak podá potom obžalobu, v ktorej ten istý skutok správne posudzuje ako iný trestný čin, než ten, pre ktorý trestné stíhanie zastavil, musí súd znovu po predbežnom prejednaní obžaloby podľa § 186 ods. 1 písm. c) tr. por. zastaviť trestné stíhanie podľa § 188 ods. 1 písm. d) tr. por. z dôvodov § 11 ods. 1 písm. f) tr. por.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu z 3. 9. 1965 - 10 Tz 37/65.)
Predseda senátu Okresného súdu v Prešove prijal podľa § 194 tr. por. obžalobu okresného prokurátora na obvineného A pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. b) tr. zák. a Okresný súd v Prešove uznal obvineného vinným týmto trestným činom.
Na sťažnosť pre porušenie zákona Najvyšší súd vyslovil, že uznesením, ktorým bola obžaloba prijatá, bol porušený zákon v ustanovení § 188 ods. 1 písm. d) tr. por. (§ 11 ods. 1 písm. f) tr. por.), toto uznesenie zrušil a súčasne zrušil v celom rozsahu i rozsudok Okresného súdu v Prešove a trestné stíhanie proti obvinenému A podľa § 188 ods. 1 písm. d) tr. por. z dôvodov § 11 ods. 1 písm. f) tr. por. zastavil.
Z odôvodnenia:
Vyšetrovateľ Mestského oddelenia VB vzniesol podľa § 165 ods. 1 tr. por. proti A obvinenie pre trestné činy rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) tr. zák. a zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. c) tr. zák., ktorých sa mal dopustiť v jednočinnom súbehu tak, že od roku 1957 do 20. marca 1962 v S. ako hospodársky zástupca riaditeľa Strednej poľnohospodárskej technickej školy inkasoval poplatky za súkromné telefonné hovory, za používanie služobného motorového vozidla na súkromné cesty a poplatky za stravu od žiakov, pričom peniaze v sume 6 838,98 Kčs neodviedol na účet školy.
Sťažnosť obvineného A proti tomuto uzneseniu bola uznesením okresného prokurátora v Prešove podľa § 148 ods. 1 písm. c) tr. por. zamietnutá.
Právoplatným uznesením vyšetrovateľa Mestského oddelenia VB bolo proti menovanému obvinenému vznesené obvinenie pre trestný čin rozkrádania majetku v socialistickom vlastníctve podľa § 132 ods. 1 písm. b) tr. zák., ktorého sa mal dopustiť tak, že 15. 6. 1962 v S. prevzal od žiačky sumu 325,- Kčs ako poplatok za ubytovanie v internáte, tieto peniaze však neodviedol na účet školy.
Konečne vyšetrovateľ toho istého oddelenia VB právoplatným uznesením vzniesol proti A obvinenie pre trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 158 ods. 1 písm. c) tr. zák., ktorého sa mal dopustiť tak, že 27. 5. 1961 prevzal z prostriedkov školského majetku