Input:

3/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů, platné do 31.12.1970 Archiv

č. 3/1963 Sb., Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů, platné do 31.12.1970
[zrušeno č. 133/1970 Sb.]
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva Národního shromáždění
ze dne 5. ledna 1963
o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů
Předsednictvo Národního shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo podle čl. 60 odst. 2 ústavy na tomto zákonném opatření:
§ 1
(1) Z ministerstva paliv a energetiky se zřizují
ministerstvo paliv a
Ústřední správa energetiky.