Input:

3/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky ministerstva informací a osvěty č. 39/1951 Ú.l.I, kterou se vydávají tiskové předpisy Garance

č. 3/1960 Sb., Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky ministerstva informací a osvěty č. 39/1951 Ú.l.I, kterou se vydávají tiskové předpisy
Vyhláška
ministerstva školství a kultury
ze dne 5. ledna 1960
o doplnění vyhlášky ministerstva informací a osvěty č.39/1951 Ú. l., kterou se vydávají tiskové předpisy
Ministerstvo školství a kultury stanoví v dohodě s ministerstvem vnitra podle § 2 zákona č. 184/1950 Sb., o vydání časopisů a o Svazu československých novinářů, ve znění zákona č. 44/1958 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva informací a osvěty 4. 39/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají tiskové předpisy, ve znění vyhlášky č. 191/1951 Ú. l. I, doplňuje se takto:
Za § 9 se vkládá